PROGRAM ÚSPORY ENERGIE S ROZUMEM
MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU

ikona zástrčka

Je možné dosáhnout úspor energie, ale mělo by se to vyplatit.
ikona postava

Cílovou skupinou jsou majitelé rodinných a bytových domů nebo objektů ve veřejném a privátním sektoru, kteří plánují rekonstrukci.
 
ikona dokument

Na úvodní energetické posouzení, které zpracují odborníci, lze získat příspěvek z programu EFEKT.
iklona dům

Roční zhodnocení investované částky je obvykle vyšší než 10 %.
 

Pravidla programu mohou pomoci připravit projekt tak, aby bylo dosaženo optimální výše úspor nákladů a energie.

JAK NA TO?

6 kroků k úspornému projektu dobré praxe

 1. 1.

  Kontakt s garantem

  NAJÍT GARANTA
 2. 2.

  Zpracování ENERGETICKÉHO POSOUZENÍ od garanta

  Dokument zpracovaný specializovaným expertem pro úspory energie v podobě studie proveditelnosti, ve kterém bude posouzen stav příslušného objektu a navržena kombinace komplexních energeticky úsporných opatření se specifikací investiční náročnosti a potenciálu úspor energie jednotlivých opatření v souladu s platnou legislativou a stanovenými podmínkami v rámci programu.
 3. 3.

  Žádost o podporu přípravy projektu z programu EFEKT

  Na podporu přípravy energeticky úsporného projektu se zásadami dobré praxe lze využít aktivity ze Státního programu na podporu úspor energie (program EFEKT) s názvem „Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe“.

  Jde o neinvestiční podporu na zpracování potřebného dokumentu v podobě energetického posouzení pro kvalitní přípravu kvalitního energeticky úsporného projektu.

 4. 4.

  Výběr opatření k realizaci

  Při přípravě kvalitní realizace energeticky úsporných opatření je vhodné postupovat v následujících krocích:

  • a)
   Zhodnocení aktuálního stavu příslušného objektu.

  • b)
   Návrh technicky realizovatelných opatření, včetně specifikace investiční náročnosti jednotlivých opatření a potenciálu úspor energie jednotlivých opatření ve vztahu k přínosům vůči stávajícím provozním nákladům souvisejícím se spotřebou energie.

  • c)
   Návrh optimální, proveditelné a kvalitní kombinace opatření, která se vyznačuje vynaložením přijatelné výše investic při maximálně dosažitelném objemu úspor energie a tím i maximálním snížením provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie.

  • d)
   Návrh způsobu realizace, včetně nalezení vhodných finančních zdrojů, a volba modelu financování vybrané kombinace energeticky úsporných opatření.
 5. 5.

  Evidence daného projektu

  Obvykle provádí garant, ale evidenci může provést i vlastník objektu.

  Po zpracování energetického posouzení a po výběru opatření k realizaci bude provedena evidence daného projektu v evidenčním systému programu.

  V rámci evidence energeticky úsporného objektu budou do evidenčního systému programu zapsány potřebné identifikační údaje o objektu a jeho vlastníkovi, informace o opatřeních navržených k realizaci a informace o spotřebě energie a předpokládaných úsporách energie. Struktura informací pro evidenci projektu bude uvedena v evidenčním systému programu.

  Subjekt, který bude mít zájem se do evidence projektů zapojit (obvykle prostřednictvím „garanta“ v podobě poskytovatele energetických služeb), doručí po vyplnění všech požadovaných informací v evidenčním systému programu vyhlašovateli programu žádost o udělení certifikátu kvality.

 6. 6.

  Podání žádosti o CERTIFIKÁT KVALITY

  Žádost o udělení certifikátu kvality bude možné doručit prostřednictvím evidenčního systému programu. Vyhlašovatel programu zajistí vyhodnocení žádostí. Pokud je žádost o přidělení certifikátu kvality posouzena kladně, obdrží žadatel certifikát kvality v papírové a zároveň v elektronické podobě. Žadatel kromě certifikátu kvality má také právo na užívání příslušné značky kvality. Certifikát kvality a značka kvality by měly být užívány v případech, kdy je příslušný projekt prezentován jako uvědomělý a prakticky zapojený do zvyšování energetické účinnosti. Následně bude příslušný energeticky úsporný projekt uveden v přehledu projektů, které obdržely certifikát kvality na těchto webových stránkách v Příkladech projektů dobré praxe.

  V rámci posuzování projektu dobré praxe budou posuzována tato kritéria:

  • >>
   komplexnost navržených opatření a formy připravované realizace projektu
  • >>
   efektivita zhodnocení investovaných prostředků
  • >>
   dlouhodobé a udržitelné přínosy v podobě snížení budoucích provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie, minimálně po dobu životnosti, která je v případě realizací technologických opatření obvykle minimálně 15 let (u stavebních opatření déle)