NAJÍT GARANTA

Garant (poskytovatel energetických služeb) zodpovídá za to, že projekt projde všemi potřebnými kroky, aby se jednalo o projekt, který se „vyplatí“ a je připraven a následně realizován v souladu se zásadami „dobré praxe“.

Těmito „garanty“ mohou být společnosti různého zaměření, a to například:
 • >>
  firmy dodávající energii
 • >>
  poradenské firmy zabývající se úsporami energie
 • >>
  poskytovatelé energetických služeb se zaručeným výsledkem
 • >>
  energetičtí specialisté nebo energetičtí auditoři
 • >>
  montážní firmy specializované na energeticky úsporná řešení
 • >>
  firmy, které se zabývají správou objektů související s dodávkou a spotřebou energie
 • >>
  další firmy poskytující různé druhy energetických služeb


Seznam poskytovatelů energetických služeb

Seznam energetických specialistů