INFORMACE PRO GARANTY

Evidenci energeticky úsporného projektu většinou dojedná a zajistí poskytovatel energetických služeb v pozici „garanta“ projektu. Tento „garant“ zodpovídá za to, že projekt projde všemi potřebnými kroky, aby se jednalo o projekt, který se „vyplatí“ a je připraven a následně realizován v souladu se zásadami „dobré praxe“.


Těmito „garanty“ mohou být společnosti různého zaměření, a to například:

 • >>
  firmy dodávající energii
 • >>
  poradenské firmy zabývající se úsporami energie
 • >>
  poskytovatelé energetických služeb se zaručeným výsledkem
 • >>
  energetičtí specialisté nebo energetičtí auditoři
 • >>
  montážní firmy specializované na energeticky úsporná řešení
 • >>
  firmy, které se zabývají správou objektů souvisejících s dodávkou a spotřebou energie
 • >>
  další firmy poskytující různé druhy energetických služeb

 


Poskytování energetických služeb
lze chápat jako přípravu a realizaci komplexního a kvalitního návrhu energeticky úsporných opatření, včetně zpracování návrhu komplexního řešení v oblasti snižování energetické účinnosti obsahujícího specifikaci investičních prostředků potřebných na realizaci jednotlivých opatření a specifikaci potenciálu úspor nákladů nebo úspor energie v závislosti na navržených opatřeních, přičemž je kladen důraz na vytvoření podmínek dosahování, dokumentování, měření a ověřování úspor nákladů a úspor energie.

Lze předpokládat, že „garant “po zpracování potřebného dokumentu v podobě energetického posouzení nabídne vlastníkovi objektu realizaci navržené kombinace kvalitních energeticky úsporných opatření, případně i finanční model řešení a další služby spojené s dodávkou a spotřebou energie.

Firma, která má zájem se nabízet své služeb coby „garant“, se může stát poskytovatelem energetických služeb, jejichž seznam je uvedený na stránkách: www.mpo.cz/seznam-poskytovatelu-energetickych-sluzeb